Barbeque på broerne er forbudt.

Foreningens transportvogne må gerne nydes af vores gæster. Det skal blive i havn. 

Supermarkeds vogn er hverken tilladt på havn eller voran porten. I skal selve og med det samme bringe jeres vogne tilbage til supermarked. 

Hunde og andre kæledyre må I ikke være i toiletbygningen.

I må gerne nydes vores klubhus efter aftale; lige måde vores fælles grill, som findes meste tiden ved siden af klubhuset.

Defibrillatoren findes på venstre side af toilet bygning.